Onze beleggingsfilosofie

De binnen Kingfisher Capital gehanteerde beleggingsfilosofie wordt value-investing genoemd. Het is deze filosofie waaraan beleggers als Warren Buffett en Joel Greenblatt hun indrukwekkende successen op de beurs te danken hebben.

Value-investing
Grondlegger van de ‘value investing’-filosofie, én leermeester van Warren Buffett, is Benjamin Graham (1894 – 1976). Volgens Graham is het essentieel om het verschil te onderkennen tussen de werkelijke waarde van een bedrijf enerzijds (intrinsieke waarde) en de beurswaarde anderzijds.

De intrinsieke waarde is doorgaans vrij stabiel. De beurswaarde daarentegen fluctueert dagelijks (zo nu en dan fors!) met de grillen van de aandelenmarkt. Graham stelt dat beleggers niet de fout dienen te maken zich te laten leiden door het manisch-depressieve karakter van de aandelenmarkt. In plaats daarvan dienen koersfluctuaties te worden benut om aandelen te kopen wanneer deze in de uitverkoop zijn om ze vervolgens op een later moment te verkopen wanneer dat niet langer het geval is.

Exponentiële groei
Aandelen zijn ‘in de uitverkoop’ wanneer de intrinsieke waarde zich substantieel boven de beurswaarde bevindt. Alleen dan is sprake van een zogeheten veiligheidsmarge (‘margin of safety’). Het kopen van aandelen in de uitverkoop biedt geen garantie op succes op korte termijn. Maar op wat langere termijn – een paar jaar volstaat doorgaans – geldt wel degelijk dat de beurswaarde van een bedrijf richting de intrinsieke waarde van datzelfde bedrijf tendeert. Ondergewaardeerde aandelen (‘value-aandelen’) renderen als gevolg daarvan bovengemiddeld.

Dat bovengemiddelde rendement van value-aandelen vormt voor beleggers een interessant gegeven. Daarmee is namelijk in extra hoge mate te profiteren van wat op termijn een bijzonder krachtig wiskundig verschijnsel blijkt: exponentiële groei oftewel het ‘rente op rente’-effect. Doodzonde om daarvan niet te profiteren…

Beterinbeleggen.nl & ValueMachinesFund
Via Beterinbeleggen.nl, het platform voor beleggers van Kingfisher Capital, informeren we beleggers op een toegankelijke maar inhoudelijk gedegen wijze over hoe value-investing in de praktijk toe te passen is en kunt u eveneens onze bestseller over Warren Buffett (kosteloos) aanvragen. Naar aanleiding van verzoeken van beleggers is in 2018 beleggingsfonds ValueMachinesFund gestart.

Onze bestseller